Ακαδημία Πληροφορικής «Σοφοί Πύθωνες»

Μεγάλη αγάπη η εκπαίδευση, μεγάλη αγάπη και η παιδική λογοτεχνία. Ύστερα από αμέτρητες ώρες μελέτης και καθοδήγησης μικρών και μεγάλων στην Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, οδηγήθηκα στη δημιουργία μιας σειράς εκπαιδευτικών προγραμμάτων για να εκπαιδεύσω τους φίλους μου στην Επιστήμη της Πληροφορικής, δίχως να απαιτείται ύπαρξη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.

Τ ο πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δημιουργήθηκε τον Αύγουστο του 2010. Ο τίτλος του ήταν «Ταξιδεύοντας στην Τσιπούπολη» και το περιεχόμενό του είχε στόχο την εκμάθηση της αρχιτεκτονικής του Υπολογιστή σε τρίχρονα μέσα από το παραμύθι και τη ζωγραφική. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έναν κύκλο 9 μαθημάτων διάρκειας 30 λεπτών.

Τον Μάρτιο του 2015 δημιουργήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ο Απόστολος στην Πυθωνία». Σκοπός του ήταν η εξοικείωση των παιδιών με τους πέντε βασικούς τύπους δεδομένων στον προγραμματισμό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έναν κύκλο 6 μαθημάτων διάρκειας 30 λεπτών και συνοδεύεται από το εκπαιδευτικό βιβλίο «Ψάχνοντας στην Πυθωνία» και 6 φυλλάδια εργασιών, αλλά μπορεί να πραγματοποιηθεί και ως αυτοτελή δράση διάρκειας 45 λεπτών.

Τον Σεπτέμβριο του 2015, ο Απόστολος και τα ζώα της Πυθωνίας ενσωματώθηκαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Η Τύχη πάει στην παραλία», για να μας φέρουν κοντά στις Δομές Δεδομένων και την αντικειμενοστρέφεια. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έναν κύκλο 6 μαθημάτων διάρκειας 30 λεπτών και συνοδεύεται από το εκπαιδευτικό βιβλίο «Ψάχνοντας στην παραλία» και 6 φυλλάδια εργασιών, αλλά μπορεί να πραγματοποιηθεί και ως αυτοτελή δράση διάρκειας 45 λεπτών.

Τον Μάιο του 2016, σχεδιάστηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ο Ενρίκε από το Μεξικό», το οποίο εξηγεί τις βασικές αρχές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και ενημερώνει τους μικρούς μας φίλους για τους κινδύνους του Διαδικτύου. Το πρόγραμμα διαρκεί 45 λεπτά και συνοδεύεται από το εκπαιδευτικό βιβλίο «Ψάχνοντας την ερμηνεία».

Τον Φεβρουάριο του 2017 δημιουργήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πώς θα βγω απ’ το πηγάδι;», με στόχο την καλλιέργεια της λογικής σκέψης και την επίλυση προβλημάτων. Το πρόγραμμα διαρκεί 30 λεπτά και συνοδεύεται από φυλλάδιο εργασίας.

Τον Μάρτιο του 2017 δημιουργήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το χαμένο γλυκό», με το οποίο αναλύονται τα χαρακτηριστικά ενός αντικειμένου. Το πρόγραμμα διαρκεί 45 λεπτά και συνοδεύεται από κάρτες και το παιδικό βιβλίο «Ψάχνοντας στην παραλία».

Τον Ιούνιο του 2017, δοκίμασα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της «Αλγοριθμικής…μαμαλάδας» σε μαθητές προσχολικής ηλικίας και πρωτοσχολικής ηλικίας και προσέγγισα την αλγοριθμική και τα διαγράμματα ροής δεδομένων. Το πρόγραμμα διαρκεί 45 λεπτά και συνοδεύεται από φυλλάδιο εργασίας.

Τον Σεπτέμβριο του 2017, δέκα από τους βασικούς ήρωες των προγραμμάτων μου σκιαγραφήθηκαν λογοτεχνικά με στόχο να μπαίνουν σε κάθε τάξη και να αυτοσυστήνονται στους μικρούς μαθητές σχηματίζοντας το σχολικό πλάνο «Δέκα ήρωες στην τάξη». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έναν κύκλο 10 μαθημάτων διάρκειας 30 λεπτών και αντίστοιχο αριθμό φυλλαδίων εργασίας.

Τον Φεβρουάριο του 2018 δημιουργήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τα καπέλα της άρνησης», για την εξοικείωση των παιδιών με τις λογικές πύλες, το δυαδικό σύστημα αρίθμησης και τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έναν κύκλο 4 μαθημάτων διάρκειας 30 λεπτών και αντίστοιχο αριθμό φυλλαδίων εργασίας.

Τον Μάρτιο του 2018 δημιουργήθηκε το πρόγραμμα «Με μια κάρτα οδηγό τα βιβλία αγαπώ!», με σκοπό την εισαγωγή των παιδιών στην οργάνωση και μοντελοποίηση των δεδομένων στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων. Το πρόγραμμα διαρκεί 45 λεπτά και συνοδεύεται από φυλλάδιο εργασίας.

Τον Απρίλιο του 2018, ο Απόστολος μεταφράστηκε στα αγγλικά κι έπεσε στην αγαπησιάρικη ζούγκλα της Πυθωνίας δηλώνοντας σε όλους ότι «Any Time is Rhyme Time». Από το συγκεκριμένο πρόγραμμα τα παιδιά εξοικειώνονται με την αγγλική ορολογία των βασικών τύπων δεδομένων στον προγραμματισμό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έναν κύκλο 6 μαθημάτων διάρκειας 30 λεπτών και 6 φυλλάδια εργασιών.

Τον Νοέμβριο του 2018 δημιουργήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Τα μοτίβα της Φιόνας». Τα παιδιά ταξιδεύουν με την φαντασία τους στον γεωμετρικό κήπο του ζωγράφου Θανασάκη  και πραγματοποιούν την πρώτη τους επαφή με το προγραμματιστικό περιβάλλον της Python. Το πρόγραμμα διαρκεί 45 λεπτά και συνοδεύεται από φυλλάδιο εργασίας.

Τον Ιούλιο του 2019 δημιουργήθηκε «Το παιχνίδι της αφήγησης», που στοχεύει στη γνωριμία των χαρακτηριστικών αφήγησης κατά τον Γάλλο θεωρητικό Genette. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έναν κύκλο τριών μαθημάτων διάρκειας 45 λεπτών και συνοδεύεται από φυλλάδιο εργασίας.

Οι συμμετέχοντες κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος λαμβάνουν σχετικό υλικό και βεβαίωση συμμετοχής.

Μέσα από τη δημιουργική μάθηση μπορούμε σίγουρα να μάθουμε όλοι Πληροφορική δίχως Υπολογιστή. Αρκεί να επιλέξουμε τον δικό μας ρόλο.

Αριάδνη Δάντε