Το χαμένο γλυκό

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Το χαμένο γλυκό»

Σκοπός

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το χαμένο γλυκό» σχεδιάστηκε με σκοπό να εξοικειώσει τους μικρούς μαθητές με την έννοια της αντικειμενοστρέφειας, μέσα από την αναζήτηση ενός χαμένου βάζου γλυκού του κουταλιού και των εικόνων του εκπαιδευτικού βιβλίου “Ψάχνοντας στην παραλία”.

Λίγα λόγια για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, κατά την επίσκεψή της σε ένα σχολείο, η συγγραφέας Αριάδνη Δάντε χάνει ένα βάζο με γλυκό του κουταλιού και ζητά τη βοήθεια των μαθητών για να το εντοπίσει. Κατά την αναζήτηση, η Αριάδνη παρουσιάζει στους μικρούς της φίλους τα στοιχεία του χαμένου βάζου και εμπλέκει τα παιδιά στη διαδικασία αναζήτησης. Τα παιδιά έχουν στη διάθεσή τους έξι φακέλους με κρυμμένες λέξεις, οι οποίες συνθέτουν μια πρόταση με την απάντηση της θέσης του χαμένου γλυκού.

Σε ποιον απευθύνεται;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας (4-10 ετών) και είναι κατάλληλο για ομάδες γονέων-παιδιών.

Απαιτείται ειδικός εξοπλισμός;

Για την παρουσίαση του προγράμματος απαιτείται μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, ένας προβολέας και άφθονη φαντασία.

Στόχοι

Με τη χρήση δεκατριών μικρών ποιημάτων, τα παιδιά αγκαλιάζουν τον έμμετρο λόγο, μαθαίνουν να αναλύουν τα αντικείμενα, εξασκούν την παρατηρητικότητά τους, προσεγγίζουν τις λίστες και τους πίνακες και καλλιεργούν τη σύνθεση των αντικειμένων.

Πέραν της μαθηματικής αξίας και της προσέγγισης σε βασικές αρχές προγραμματισμού, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναδεικνύει την πολύτιμη αξία του γραπτού λόγου και τη σημασία της ομαδικής προσπάθειας για την επίτευξη ενός στόχου.

Συνοδευτικό υλικό

Για την ανακάλυψη των κρυμμένων λέξεων χρησιμοποιήθηκαν οι εικόνες του εκπαιδευτικού βιβλίου “Ψάχνοντας στην παραλία” (Αριάδνη Δάντε, ISBN : 978-618-82037-1-6) που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Τσιπούπολη.

Στο συγκεκριμένο βιβλίο περιλαμβάνονται εβδομήντα (70) ερωτήσεις κατανόησης κειμένου και μαθηματικές ασκήσεις, επτά (7) εικονογραφημένες ασκήσεις, καθώς και μια εργασία χειροτεχνίας.

Το παιδικό βιβλίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξίσου από γονείς, νηπιαγωγούς, δασκάλους, πληροφορικούς, θεατρολόγους, αλλά και λογοθεραπευτές.